Dlaczego stosowana? 

Informatyka i jej związek z  naukami ścisłymi

Informatyka w ostatnich latach stała się nieodłącznym elementem nauk ścisłych, a w pewnym stopniu i humanistycznych. Studiując np. fizykę musimy posługiwać się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi a nierzadko programować.

Zaplecze kadrowe kierunku Informatyka Stosowana opiera się na kadrze dydaktyczno-naukowej Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego, składającej się z wysokiej klasy specjalistów z nauk matematyczno-przyrodnicznych, włączając samą informatykę, oraz nauk o materiałach. Ten zakres kompetencji pozwala merytorycznie i formalnie na prowadzenie kierunków informatycznych o różnych specjalnościach. Z punktu widzenia poziomu prowadzonych studiów optymalnym jest zbliżenie profilu kształcenia na kierunku informatycznym do całości badań naukowych prowadzonych w poszczególnych instytutach i grupach badawczych. Dlatego został utworzony kierunek o nazwie Informatyka Stosowana. Pod nazwą “stosowana” kryją się klasyczne zastosowania w rozwiązywaniu typowo informatycznych zadań jak administracja systemem operacyjnym czy stworzenie bazy danych. Ponadto eksponowane jest zastosowanie informatyki w zadaniach inżynierskich i naukowych takich jak: techniki pomiarowe, modelowanie numeryczne, programowanie mikrokontrolerów czy robotyka.