Profil absolwenta

Absolwent Informatyki Stosowanej to informatyk, znający kilka języków programowania, teoretyczne podstawy programowania oraz mający szeroką wiedzę o współczesnych systemach informatycznych, w tym o systemach wbudowanych, posiada podstawową wiedzę z nauk matematyczno-przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, obróbki danych i technologii pomiarowych.

W przeciwieństwie do przyszłych absolwentów, którzy obecnie są kształceni na kierunkach informatycznych, absolwenci Informatyki Stosowanej będą dysponowali nie tylko szeroką wiedzą z zakresu programowania, ale również posiadać umiejętności pozwalające rozwiązywać konkretne problemy w sposób innowacyjny. Cześć wykładowców to najwyższej klasy specjaliści w naukach fizycznych - zarówno doświadczalnych jak i teoretycznych. Student podczas studiów ma kontakt z nowoczesnymi laboratoriami i badaniami prowadzonymi w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Liczne wykłady specjalistyczne, których tematyka jest dostosowywana dynamicznie do potrzeb studentów znacznie poszerzają horyzonty absolwenta.

W ramach studiów nacisk jest położony na umiejętność praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy. Absolwenci tego kierunku będą mieli kwalifikacje by pracować na najbardziej prestiżowych stanowiskach w branży informatycznej, takich jak architekt systemów informatycznych, czy analityk do spraw IT.