Ścieżki Przedmiotowe

Ścieżki przedmiotowe

W ramach modułów do wyboru proponowane są co najmniej dwie ścieżki przedmiotowe, umożliwiające zdobycie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień specjalistycznych przydatnych na rynku pracy.

Proponowane obecnie ścieżki przedmiotowe:

Ścieżka A pozwoli na uzyskanie kompetencji w zakresie programowania, ze szczególnym uwzględnieniem programowania aplikacji mobilnych oraz systemów wbudowanych. Przykładowe moduły oferowane w ramach tej ścieżki to:
  • roboty autonomiczne,
  • systemy czasu rzeczywistego,
  • programowanie w środowisku Android,
  • obliczenia równoległe w CUDA.
Ścieżka B zostanie poświęcona zaawansowanym technologiom informatycznym, mającym zastosowanie m. in. w przemyśle, usługach i administracji. Jej zadaniem będzie przygotowanie specjalistów, którzy będą posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • eksploatacji baz danych,
  • podstawowych i zaawansowanych zagadnień z administracji baz danych,
  • projektowania baz danych i hurtowni danych,
  • analityki biznesowej opartej na hurtowniach danych,
  • projektowania, programowania i wdrażania aplikacji bazodanowych,
  • nowoczesnych technologii sieciowych.
Zajęcia dydaktyczne zaproponowane w ramach ścieżki B zostaną istotnie wsparte przez edukacyjne programy partnerskie Oracle Academy i Cisco Academy, w których Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląskiego uczestniczy od kilkunastu lat. Wydział przygotowuje się również do przystąpienia do programu NI LabVIEW Academy.