Aktualności

Informatyka Stosowana
studia inżynierskie (7 semestrów)
studia stacjonarne I stopnia
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Zapraszamy na studia w roku akademickim 2020/2021 Opis w Katalogu Studiów