Home‎ > ‎

Dlaczego python?

Interaktywny Python

Wybór języka programowania padł na Python ze względu na jego duży potencjał w edukacji i współczesnym przemyśle. Ten skryptowy interpretowany język programowania został opracowany na początku lat 90-tych. Obecnie, po wielu latach rozwoju znajduje się w dziesiątce najpopularniejszych języków według rankingu TIOBE i ostatnio zajął czwarte miejsce w rankingu IEEE. Python jest też jednym z najwygodniejszych i najmniej frustrujących języków programowania.

Kto używa Pythona?

  • Google - jako podstawowy język aplikacji takich jak youtube czy gmail.
  • Naukowcy - jako język umożliwiający interaktywną pracę (np. Sage, IPython) i swobodne eksperymentowanie z zaawansowanymi narzędziami obliczeniowymi, wizualizacyjnymi czy bazodanowymi.
  • Python jest najczęściej wybieranym językiem do nauki programowania na najlepszych uczelniach świata (w USA na ośmiu z Top-10 i na 27 z Top-39, w tym na MIT i CalTech):

W trakcie podstawowych kursów programowania, na pierwszych trzech semestrach będziemy używać Pythona. Należy jednak podkreślić, że to nie nauka Pythona będzie głównym celem tych zajęć. Na pewno nauczysz się Pythona, co jest doskonałą umiejętnością samą w sobie. Jednak o wiele ważniejsze jest to, że dowiesz się, jak pisać programy, które rozwiązują problemy, z wykorzystaniem pewnej gamy podstawowych elementów składowych. Nauczysz się łączyć je w bardziej złożone konstrukcje, które w efekcie finalnym prowadzą do rozwiązania. Ta umiejętność może być przenoszone na wiele języków, jesteśmy jednak przekonani, że wybór Pythona jako pierwszego języka programowania umożliwi osiągnięcie maksymalnie dużej produktywności w zadanym czasie.

Python posiada w pełni dynamiczny system typów i automatyczne zarządzanie pamięcią, dodatkowo jego składnia jest bardzo czytelna. Te cechy sprawiają, że jest stosunkowo łatwym językiem do opanowania. Mimo swojej łatwości użytkowania jest bardzo wszechstronny. W Pythonie możliwe jest zarówno programowanie obiektowe, programowanie strukturalne jak i programowanie funkcyjne. Oto kilka wybranych zastosowań Pythona:

Zbieżność szeregu w Sage