Pracownie i Laboratoria

Oprócz pracowni i laboratoriów znajdujących się w Instytucie Matematyki oraz w Instytucie Fizyki UŚ, z powodzeniem wykorzystywanych przez studentów dotychczasowego kierunku Informatyka (prowadzonego przez Wydział MFiCh w Katowicach), specjalnie na potrzeby Informatyki Stosowanej zostały uruchomione nowoczesne laboratoria dydaktyczne znajdujące się w ŚMCEBI.

def lab():
    print "OK"