Pracownie i Laboratoria

Specjalnie na potrzeby Informatyki Stosowanej zostały uruchomione nowoczesne laboratoria dydaktyczne znajdujące się w ŚMCEBI.

def lab():
    print "OK"